Tel.: +36 (20) 773-3400 Cím: 1097 Budapest, Illatos út 38/A. D épület

Csődeljárás

Tisztelt Hitelező!

 

A Csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 12.§-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakról értesítjük:

 

A Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.6/2020/6. sz. végzésével elrendelte a SOLVENT Kereskedőház Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „cs. a.” (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 38/A, cégjegyzékszám: 01-10-042444, adószám: 10924790-2-43) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását.

 

A csődeljárás kezdő időpontja a végzés Cégközlönyben való közzétételének napja, azaz 2020. július 2. napja.

A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. § (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék a közzétételt követő 120. napot követő 2. munkanap 0 óráig tart.

A hitelezők az adóssal szemben fennálló követeléseiket – az azt megalapozó dokumentumokkal együtt – a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételét követő 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – jelenthetik be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek azzal, hogy a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat (a követelés 1%-át, de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot) ezzel egyidejűleg kell befizetni a vagyonfelügyelő bankszámlájára.

A vagyonfelügyelő neve és székhelye: Adra Holding Kft. (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. 4/1) kijelölt vagyonfelügyelő: Dr. Sali Ilona.

Az Adra Holding Kft. vagyonfelügyelő bankszámlája:

                                      11706023-20013341-00000000 (OTP Bank)

 

A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A bejelentési határidő elmulasztása miatt nyilvántartásba nem vett hitelezői igény jogosultja az adós ellen követelését nem érvényesítheti, azonban a más által kezdeményezett felszámolási eljárásban a még el nem évült követeléseket bejelentheti.

 

Az egyezségi tárgyalás megtartására 2020. augusztus 25. napján 10.00 órakor kerül sor.

Helyszín: József Attila-Lakótelepi Közösségi Ház Színházterme (1098 Budapest, Toronyház u. 3/b).

 

A hitelezők az 1991. évi XLIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében és 14.§ (1) bekezdésében felsorolt iratokat, előzetes időpont-egyeztetés alapján, 2020. augusztus 17-19. között munkaidőben tekinthetik meg az adós székhelyén (1097 Budapest, Illatos út 38/a).

 

Budapest, 2020. július 7.

 

 

 

Dr. Falus András s.k.

az igazgatóság elnöke

SOLVENT Kereskedőház Zrt. „cs. a.”